Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta.

S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.

S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 1:

Töiden ideointiin lähdetään oppilaan omasta elämänpiiristä.

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.  

S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.

Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, jotta osataan tehdä omaan suunnitelmaan sopivia valintoja. Harjoitellaan ilmaisemaan visuaalisesti ajatuksia ja ideoita.

Dokumentointia harjoitellaan kuvaamalla työtä ja työvaiheita.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin ja dokumentoinnin osana.

Harjoitellaan suunnitelmien tekoa yksin tai ryhmässä.

Ohjataan pohtimaan suunnitelman toteuttamisen esteettisiä arvoja, tarkoituksenmukaisten materiaalien valintaa ja mahdollisia valmistustekniikoita.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti

S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.  

S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.

S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opetellaan mittaamista, merkitsemistä ja materiaalin taloudellista käyttöä.

Kokeillaan materiaaleina esim. huopa, tekoturkis, säkkikangas, erilaiset langat, nauhat, nyörit, nahka, luonnon- ja kierrätysmateriaalit, helposti työstettävät muovit (kennolevy, ps-e), ohuet metallilangat ja levyt, puu ja puolivalmisteet sekä puulle ja tekstiilille sopivat myrkyttömät (vesiliukoiset) väri- ja pinnankäsittelyaineet.

Työtapoina harjoitellaan käsin ompelu (sopivanmittaisen langan leikkaaminen, solmu langan päähän, langan pujottaminen neulansilmään, tarkoituksenmukaisia pistoja liittämiseen, saumaamiseen, reunan huolitteluun ja koristeluun, langanpäättely), erilaisten materiaalien leikkaaminen saksilla, neulaaminen, suorakulmankäyttö, sahaus, naulaus, vuoleminen, liimaaminen, hiominen ja viilaaminen.

Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin.

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.  

S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti.

S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin ja dokumentoinnin osana.

S6 Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

 

 
  Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

S1 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.  

S3 Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen kuvailun taitoja.

S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 2:

Ideoidaan töitä ympäristöä havainnoimalla.

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

S1–S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, jotta osataan tehdä omaan suunnitelmaan sopivia valintoja.

Harjoitellaan ilmaisemaan visuaalisesti ajatuksia ja ideoita sekä esittelemään omaa tuotosta ryhmälle.

Dokumentointia harjoitellaan kuvaamalla työtä ja työvaiheita.

Opintojen aikana syntyneet dokumentit voidaan tallentaa portfolioksi, jota täydennettäisiin koko perusopetuksen ajan.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

Harjoitellaan suunnitelmien tekoa yksin tai ryhmässä. Suunnittelussa otetaan huomioon esteettisiä arvoja, tarkoituksenmukaisten materiaalien valintaa ja pohditaan mahdollisia valmistustekniikoita.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti

S2 ja S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S4 Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opetellaan mittaamista, merkitsemistä ja materiaalin taloudellista käyttöä.

Kokeillaan materiaaleina esim. huopa, tekoturkis, säkkikangas, erilaiset langat, nauhat, nyörit, nahka, luonnon- ja kierrätysmateriaalit, helposti työstettävät muovit (kennolevy, ps-e), ohuet metallilangat ja levyt, puu ja puolivalmisteet, perussähkökomponentit (lamput, paristot, ledit, vastukset, johtimet) sekä puulle ja tekstiilille sopivat myrkyttömät (vesiliukoiset) väri- ja pinnankäsittelyaineet.

Harjoitellaan työtapoina käsin ompelu (sopivan mittaisen langan leikkaaminen, solmu langan päähän, langan pujottaminen neulansilmään, tarkoituksenmukaisia pistoja liittämiseen, saumaamiseen, reunan huolitteluun ja koristeluun, langan päättely), napin ompelu, erilaisten materiaalien leikkaaminen saksilla, neulaaminen, koukulla virkkaaminen ja kuteen pujottaminen loimeen, suorakulman käyttö, sahaus, naulaus, vuoleminen, liimaaminen, hiominen, poraaminen ja viilaaminen.

Tutustutaan yksinkertaisen virtapiirin rakentelun kautta sähköön.

Opetellaan metallin muotoilua ja leikkaamista.

Jatketaan ohjelmoinnin alkeisiin tutustumista.

Tutustutaan ompelukoneella ompeluun.

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

S1–S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

S5 kuten tavoitteen T3 kohdalla

S6 Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan palautetta toisille oppilaille.

 

 
  Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja.

S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja.

S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 3:

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan erilaisiin työohjeisiin.

Harjoitellaan työraporttien koontia esim. valokuvaamalla tai kirjoittaen.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1–S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan silittämistä, koneompelua (sauma, huolittelu, päärme, koristelumahdollisuuksia).

Harjoitellaan työpiirustuksen tekemistä suunniteltuun työhön, höyläämistä, juottamista, akkuporakoneen käyttöä ja talttaamista.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa harjaantumiseen.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kokeillaan tieto- ja viestintätekniikkaa suunnittelun apuna.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan käsintehtyjä tuotteita.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

 
  Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Tutkitaan energian käyttöä.

S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio.

S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 4:

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Harjoitellaan työohjeiden lukutaitoa.

Harjoitellaan työraporttien koontia esim. videoimalla, valokuvaamalla ja kirjoittaen.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1–S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan tekstiilikuituihin.

Harjoitellaan helppoja lankatekniikoita.

Vahvistetaan koneompelutaitoja ja tehdään pieniä korjauksia.

Tehdään työpiirustus suunniteltuun työhön.

Harjoitellaan konelehtisahausta, sähkötöitä rakennussarjoilla ja penkkiporakoneen käyttöä.

Opetellaan tekemään perusmittauksia yleismittarilla.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa harjaantumiseen.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna tieto- ja viestintätekniikkaa.

Tutustutaan robotiikkaan ja automaatioon.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan arvostamaan käsintehtyjä tuotteita.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1, S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

 
  Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.

S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 5:

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Harjoitellaan oman työohjeen laatimista.

Dokumentoiduista töistä kerätään esim. sähköinen portfolio, joka siirtyy oppilaan mukana yläkouluun.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1–S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kokeillaan kudontaa kankaan rakenteen havainnollistamiseksi.

Opitaan neulonnan perusasiat.

Opitaan metallin ja muovin liitostapoja sekä työstämismenetelmiä (pop-niittaus, niittaus, konekierteen tekeminen ja pistehitsaus).

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa harjaantumiseen.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna tieto- ja viestintätekniikkaa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan käsintehtyjä tuotteita.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1–S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

 
  Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.

S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 6:

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Laaditaan oma työohje.

Jatketaan portfolion kokoamista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1–S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan vaateompelun perusasiat (mittaaminen, kaavan valinta yms.).

Vertaillaan luonnon- ja tekokuitujen ominaisuuksia.

Harjoitellaan metallin ja muovin liitostapoja sekä opitaan lisää puun liitostapoja (esim. poratappiliitos).

Opetellaan polkupyörän perushuoltoa.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa harjaantumiseen.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna tieto- ja viestintätekniikkaa.

Tutustutaan tietokoneohjattuun työstämiseen (3d-tulostus, cnc).

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan käsintehtyjä tuotteita.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1–S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

 
  Alkuun

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2 Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

S4 Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

S5 Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 7:

Opitaan aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi toimijoiksi yhteiskuntaan.

Positiivisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä oppilasta kannustetaan persoonallisiin ratkaisuihin.

Annetaan mahdollisuus tiimityöskentelyyn ja yhdessä suunnittelemiseen.

Ideoinnin tukena voidaan tehdä retkiä luontoon ja lähiympäristöön tai museo- ja näyttelykäyntejä.

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1 Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

S2–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan ohjelmoituihin järjestelmiin sekä kodin automaatioon.

Kokeilujen yhteydessä tutustutaan eri materiaalien käyttö- ja työstöominaisuuksiin.

Syvennetään jo opittuja työtapoja tai harjoitellaan aivan uusia, jotta oppilas osaa valita työhönsä sopivan materiaalin ja työtavan.

Käytetään joustavia ja kudottuja kankaita sekä erilaisia lankoja.

Opetellaan käyttämään ompelukonetta ja saumuria itsenäisesti.

Opetellaan esimerkiksi valumuotin tekemistä ja valamista, erilaisia metallin liittämistekniikoita (kuten hitsaaminen ja juottaminen), kodin pieniä korjaustöitä (esim. paikkamaalaus, tasoittaminen, kiinnikkeet ja iskuporakoneen käyttö).

Puuntyöstöön käytetään mm. CNC-jyrsintää, oikohöylää, tasohöylää, vannesahaa ja peruskäsityövälineitä.

Harjoitellaan ohjelmointia osana elektronisten laitteiden valmistamista.

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6 Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Opetetaan koneiden käyttöön liittyvät riskit sekä turvalliset työotteet ja työtavat. Työskennellään rauhallisesti työturvallisuutta tukevassa ympäristössä noudattamalla annettuja ohjeita.

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Hyödynnetään tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia esim. käyttämällä mallintamisohjelmia.

Työn edetessä voidaan videoida uuden taidon solmukohtia tai pitää koko prosessin ajan blogia tai videopäiväkirjaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7 Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

Tutustutaan tilaaja-tuottajamalliin.

Tutustutaan paikallisiin yrityksiin ja ohjataan oppilaita materiaalihankinnoissa.

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8 Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Pohditaan valintoja kuluttajan näkökulmasta: kierrätettyjen metallien ja muovien käyttö, käytetyn levymateriaalin hyödyntäminen, entisöinti vai tuunaus, vaatteen valmistukseen liittyvät eettiset seikat, ympäristöön liittyvät seikat yms.

Voidaan osallistua erilaisiin tempauksiin ja kilpailuihin.

Tutustutaan espoolaisiin käsityön harrastusmahdollisuuksiin.

  Alkuun