15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus  

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7 - 9