Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi. UE S1: Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia.

Opitaan hahmottamaan Paavalin keskeinen asema kristinuskon levittäjänä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään musiikkiin ja symboleihin. UE S1: Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

Esimerkiksi yhteistyö paikallisseurakunnan kanssa

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään musiikkiin ja symboleihin.

 

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin merkityksestä.

Opastetaan tuntemaan eri näkökulmia.

Voidaan tehdä projektitöitä ja etsiä tietoa esimerkiksi historian kirjoista.

Etsitään tietoa eri lähteistä ja yhdistetään tietoa.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja tavat. UE S1: Sisältöjen valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin merkitykseen uskonnon uudistajana. Perehdytään luterilaisuuden oppiin.

Opitaan tietämään, että luterilaisen uskon perustaja on Martti Luther ja hahmottamaan alustavasti, miksi syntyi uusi kirkkokunta.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin merkityksestä. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ja nykytilaa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Alustavasti tutustutaan uskontodialogiin.

Painopiste juutalaisuuden ja islamin historiassa ja näiden suhteella kristinuskon historiaan.

Nykyajasta voidaan käsitellä kannattajamääriä ja mahdollisesti joitain ajankohtaisia kysymyksiä.

Voidaan vierailla koulun lähialueilla vaikuttavissa uskonnollisissa yhteisöissä.

Opitaan ymmärtämään, että juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat monoteistisia uskontoja ja niissä on yhteisiä piirteitä.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin merkityksestä. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ja nykytilaa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Alustavasti tutustutaan uskontodialogiin.

Painopiste juutalaisuuden ja islamin historiassa ja näiden suhteella kristinuskon historiaan.

Nykyajasta voidaan käsitellä kannattajamääriä ja mahdollisesti joitain ajankohtaisia kysymyksiä.

Voidaan vierailla koulun lähialueilla vaikuttavissa uskonnollisissa yhteisöissä.

Opitaan ymmärtämään, että juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat monoteistisia uskontoja ja niissä on yhteisiä piirteitä.