1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet