10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia