11. ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUKSELLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS