4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet