5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta