6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset