7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet